LỊCH HỌC CÁC KHÓA HỌC ĐỒ HỌA

Tên Khóa Học
Khai giảng
Lịch học
Thời lượng
Học phí
Đăng ký học
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người   học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 40 buổi


 
 2.800.000
    VNĐ


 khóa học thiết kế đồ họa in ấn
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người   học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 40 buổi 2.800.000
    VNĐ khóa học thiết kế đồ họa in ấn 
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 40 buổi 2.800.000
     VNĐ khóa học thiết kế đồ họa in ấn
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 40 buổi 2.800.000
     VNĐ khóa học thiết kế đồ họa in ấn
Khóa học đồ họa theo yêu cầu
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 40 buổi 2.800.000
     VNĐkhóa học thiết kế đồ họa in ấn 
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 
15 buổi 
2.000.000
     VNĐ khóa học thiết kế đồ họa in ấn
Liên tục
(không khai giảng theo lớp mà hướng dẫn cho từng người học)
Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: (Sáng, chiều,Tối 
đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch) 
15 buổi    2.0
00.000
     VNĐ khóa học thiết kế đồ họa in ấn


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Post a Comment

Bài xem nhiều

Học photoshop tại Bắc Từ Liêm.

Học photoshop tại Bắc Từ Liêm . Khóa học thiết kế đồ họa tại Bắc Từ Liêm - Học đồ họa không chờ lớp tại Bắc Từ Liêm với các lớp học thiế...

chat

Tài liệu đồ hoạ

Dạy học đồ hoạ [Tuyệt đỉnh] dạy đồ hoạ thầy Dương vui tính
9/10 8624 bình chọn